Yazı Detayı
17 Haziran 2019 - Pazartesi 13:52 Bu yazı 2970 kez okundu
 
RAHMİ DÖNMEZ’E ZİLE SAKARYA İLK)KULUNDA ŞEREF KÖŞESİ HAZIRLANMALIDIR
Mehmet Yardımcı
mail@mail.com
 
 

 

RAHMİ DÖNMEZ’E
ZİLE SAKARYA İLKOKULUNDA
ŞEREF KÖŞESİ HAZIRLANMALIDIR

Zile Kaymakamı Sayın Kubilay Ant, Zile Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sargın, Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Nail Seçkin, Zile STK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yaşar Özgök,
Zile Belediyesi Kültür Müdürü Sayın Necmettin Eryılmaz ve değerli hemşehrilerim, 06 Haziran 2001’de vefat eden Zileli şair Rahmi Dönmez’i vefatının 18. Yılında saygıyla anıyor, aşağıda verdiğim bilgiler nedeniyle Rahmi Dönmez adına Zile SAKARYA İLKOKULU’nda bir şeref köşesi düzenlenmesini öneriyorum. Bu konuda kayıtsız kalmayacağınızı umuyorum.
Zile’de doğan Rahmi dönmez uzun yıllar Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yapıp emekli olduktan sonra Ankara'ya yerleşmiştir. 06.06 2001’de vefat eden Rahmi Dönmez Türk edebiyatında özgün şiirleri ile tanınmıştır.
Rahmi Dönmez, Zile açısından ayrı bir öneme sahiptir. Daha Zile Sakarya İlkokulu öğrencisi iken ŞEREF KİTABI’na girmiş tek Zilelidir.
Türk Milli Eğitiminin efsanevi şahsiyetlerinden Hasan Âli YÜCEL’in de dikkatini çekip hafta sonu sohbetlerinin birinde şu konuşmayı yapmıştır:

 

ŞEREF KİTABI


Cumhuriyet Halk Partisinin on beşinci yıldönümü münasebetiyle tertip ve neşrettiği kitaplardan biri Şeref kitabıdır. Bu küçük hacimli, fakat büyük kıymet taşıyan eseri, derin bir vecd içinde okudum. Onda Türk gençliğinin cumhuriyete, cumhuriyeti kuran büyük insana duyduğu yüksek saygı, sıcak sevgi ve kopmaz bağ bütün samimiyeti, bütün temizliği, bütün masumluğu ile yaşıyor.
Hakikaten bu kitaba geçmek, tarihe geçmek gibi bir şereftir. Orada yazıları ve isimleri bulunan Türk çocuğunu candan tebrik ederim. «Keşke ben de onların yaşında olsaydım ve onlar gibi bu kitaba geçseydim!..» dileğinde bulunmayacak bir tek çağdaşım yoktur sanırım.
Kim bilir, otuz bin, kırk bin, elli bin, belki daha çok genç, bu mevzuda yazı yazdı. Onlardan 51 tanesinin yazısı bu kitapta.. Demek elli binin içinden ayrılabilmişler.. Bu, başlı başma bir bahtiyarlık.. Fakat biz de bahtiyarız. Evlâtlarımızı, büyük ideallere sevgiyle bağlayabilmişiz. İftihar edebiliriz. Bizden sonraki nesillere, yerlerimizi ve vazifelerimizi devrederken gönlümüz rahat olabilir. Korkusuz, onlara itimat edebiliriz.
Millete yapılmış hizmetler ve iyilikler, onların gönlünde minnet uyandırıyor. O halde kendileri de böyle büyük hizmetler ve iyilikler yapmaya namzettirler.
Bütün bu Türk çocuklarının ana - babalarını, hocalarını, onları böyle ahlâklı, duygulu, memleket ve milletsever yetiştirdikleri için çok mesut, mesut olmaya çok haklı görmeliyiz.

Kitabın birinci yazısı; Zile Sakarya ilkokulundan RAHMİ DÖNMEZ’in Atatürk’e bir şiiri:

 

 

BÜYÜK ATAM

Yalçın Kayalar aşan,
Sel olup birden taşan,
Bağrımıza ulaşan
Ey büyük Kurtarıcı!..
*
Sendeki iman metin,
Başısın her kuvvetin.
Yaptığın savaş çetin,
Ey Büyük Kurtarıcı!..
*
Saltanatı deviren,
Cümhuriyeti veren,
Bize akgün gösteren,
Ey Büyük Kurtarıcı!..
*
Atasısın Türklerin,
Yüreğimizde yerin,
Biziz senin eserin,
Ey Büyük Kurtarıcı!..

 

 

Bu şair, ne Faruk Nafiz, ne Behçet Kemal! Bu, kim bilir, on, on bir yaşında bir Rahmi Dönmez. Zile’nin küçük şairi.. Seni bir gün, büyük şair olarak selâmlamak isterim.
Hasan Âli YÜCEL

“Cümhuriyetin onbeşinci yıl dönümünde Türk çocuğunun ve Türk gencinin Cümhuriyet için ve onu kuran Ulu Şefimiz Atatürk için duyup toplamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ilk, orta ve öğretmen okulları, san'at, ticaret, ecnebi ve ekalliyet okulları ile, lise ve kız enstitüleri talebesi arasında büyük bir yazı müsabakası açtı.
Bu müsabakada Türk gençliği, Cümhuriyet rejiminin memleketin hayat, istiklâl ve istikbali yolunda vücuda getirdiği eserlerle onun kurucu ve koruyucusu Büyük Önderimiz Atatürk'e karşı duyduğu sevgi, saygı ve minnet duygularile candan bağlılığını, temiz yüreğinin bütün safvetile ifade etti.
Bu müsabakaya yüz bine yakın Türk evlâdı iştirak etmiştir. Bütün bu yazılan güzel ve samimî yazıları bir arada neşretmeğe imkân görülemedi. Bu, büyük bir külliyat teşkil edecek, sekiz on ciltlik bir kitap serisi olacaktı. Vaktın darlığı buna mâni oldu. Ancak bunların içerisinden çok azı seçilebildi ve onların bu küçük kitapta neşri mümkün olabildi.
Müsabakaya iştirak eden gençlerimizin yazıları önce mekteplerinde sonra vilayet merkezlerinde teşkil olunan komisyonlarda tetkik olunmuş ve Ankarada toplanan büyük seçim komisyonuna ilkokullardan 620, orta okullardan 295, sivil ve askeri liselerden 145, öğretmen okullarından 40, hususî liselerden 40, Türk ekalliyet orta okularından 5, Türk ekalliyet liselerinden 5, yabancı orta okullardan 15, yabancı liselerden 15 talebenin yazısı gönderilmiştir.
Büyük seçim komisyonu, kitabın hacmini ve bayram gününe yetiştirilmesini düşünerek ilkokullardan 12, orta okullardan 19, san'at ve ticaret okullarından 3, sivil ve askeri liselerden 14, öğretmen okullarından 1, Türk ekalliyet orta okullarından 1, yabancı orta okullardan 1 yazı seçmiştir.”

 

ŞEREF LİSTESİ


Yazının adı Yazanın adı Okuduğu mektep
Büyük Atam Rahmi Dönmez Zile, Sakarya okulu S.5
Türk Çocuğuna M. Zeki Akın Malazgirt okulu S.5
Ulu Önderime İzzet Çakır Abana okulu S.5
Atamızın Yolunda Yavuz Tuğcuoğlu Kütahya Merkez okulu S.5
Atamız Nadire Mumcuoğlu Erzincan, Sakarya okulu S.5
Atatürk ve Cümhuriyet Erdal Sağmanlı Erzurum, İsmetpaşa okulu S.5
Gençlikten Atatürke Kâzım Ökmen Savur okulu, S.5
Atama Saygım Şükran Sarıbayraktar Giresun Necatibey okulu S.3 Devrim ve Atatürk Osman Özyurd Yalvaç, Alemdar okulu N.84
Onu Nasıl Sevmiyeyim? Türkân Erkan Balıkesir Dumlupınar okulu S.5
Atatürke Karşı Duygumuz A. Tercan Balıkesir Dumlupınar okulu S.5
Heykelin Karşısında Leman Çiçekdağı Kırşehir ortaokulu S.3
Atatürk Mehmet Babaoğlu Maraş ortaokulu S.2
Atatürk Ali Kapıcı Van ortaokulu S.1
Atatürk Nuriye Kenar Uşak ortaokulu S.1
Atatürke Saygı Melek Özgen Gümüşane ortaokulu S.2
Atatürk İbrahim Oral Ünye ortaokulu S.2
Ulu Atam Şenal Birdal Zonguldak ortaokulu S.3
Ulu Atam İ. Fuat Zonguldak ortaokulu S.1
Cümhuriyet Kebire Yarımbıyık Giresun ortaokulu S.3
Cümhuriyet İsmail Saraçoğlu Uşak ortaokulu S.3
Atatürk ve Cümhuriyet Kâmil Eryılmaz Uşak ortaokulu S.3
Atatürk ve Cümhuriyet Belma Ürgenç Uşak ortaokulu S.1
Biz Neyiz? Faik Tuğsuz Bartın ortaokulu S.2
Önümüz ve Öncümüz Yusuf Çam Ünye ortaokulu S.3
Gençliğin Atatürke Bağlılığı Kemal Coşkuntuna Kırşehir ortaokulu S.3
Babam, Hocam ve Ben Celâl Alkış Manisa, Necatibey okulu N.17
Onbeş Yılda Türk Gücü Tarık Orkan Bayburt ortaokulu S.3
Atatürke Yusuf Öner Kastamonu Sanat okulu S.5
Doğan Güneş Hüseyin Necmi Demirmen Bursa Sanat okulu S.5
Atatürkün Emaneti Tevfik Pişkin Samsun Tecim okulu S.3
Onun Destanı M. Özdemir Ağat Trabzon lisesi
Atatürk ve Cümhuriyet Mahir Abdumlu Kütahya lisesi ikinci devre S.1
Atatürk Ahmet Çetintaş Afyon lisesi S.4
Kemalizm Halil Bengi Denizli lisesi S.4
Atatürk ve Cümhuriyet Remzi Kaygulu Denizli lisesi S.4
O Gün Cemal Ar Kütahya lisesi birinci devre S.3
Onbeş Yıl Çetin Güney Kütahya lisesi birinci devre S.2
Atamızın Adsız Neferleriyiz Taceddin Altuğ İzmir Erkek lisesi S.3
Gençliğin Sesi Sadık Deniz Kuleli Askerî lisesi S.9 K.4
UIu Atam Rezan Tektaş Balıkesir lisesi birinci devre S.1
Ulu Önder Şehriban Arslan Balıkesir lisesi birinci devre S.1
Sen Bir Güneşsin ki.. Ş.E. Muazzez Ongen Erenköy Kız lisesi S.6
İnan Fethi Altuğ Balıkesir Necatibey öğretmen okulu S.2
Güneşler Güneşi Atam Hayri Torosoğlu Tarsus Amerikan Kolleji orta kısmı
Türk Gençliği ve Atatürk Rejimi Şengül Yazıcıoğlu Giresun, Necatibey okulu N.459
Cümhuriyetin Onbeşinci Yıldönümü için Cevdet Aydın Siirt ortaokulu S.3
Cümhuriyetin Onbeşinci Yıldönümü Lütfü Mosa Giresun ortaokulu S.3
Cümhuriyet ve Onun Kurucusuna Niçin Bağlıyız? Furuzan Ankara Kız lisesi S.3
Onbeş Yıldan Arkaya Bir Bakış Vakuhi Saatçıyan Eseyan Kız ortaokulu son sınıf

Rahmi Dönmez’in Zile ile ilgili bir şiirini sunuyorum.

ZİLE DESTANINA ÖZENİŞ

 

Kıraç topraklar üstünde kurulu bir şehirsin
Göz yaşları, alın teri akıtan bir nehirsin
Doğrulara gönül verir, zalimlere zehirsin.

Bilen bilir dertlerini garip Zile, şen Zile
Her devirde adın geçer, destanın düşer dile.

Kerpiç duvarlar ardında ikibin yıl saklıdır
Sezar "geldim, gördüm, yendim" demiş elbet haklıdır.
Kızlar sade giyinir, gelinler al duvaklıdır

Kiraz olur bağlarında bahar seyri kurulur
Bir ark suyun başında bazan bir genç vurulur.

Melik Gazi kılıcını alkanlara buladı
Cümle kâfirlerin canın cehenneme yolladı.
Güzel yurdum seni Türkün vatanına uladı

Şehitlerle gazilerin yatağıdır Zilemiz
Kim söylerse yalan söyler, yoktur bizim hilemiz

Hüseyin Gazi Çalına şeraatler yerleşti
Bayırköyün sırtlarında kemalcılar birleşti
Gülle mitralyöz altında Zileliler titreşti.

Sana asî sana isyankâr diyenler utansın
Taşıyla toprağıyla öpülecek vatansın.

Uyan artık, ey doğduğum şehir yürü ilerle,
Hürriyete ilk bayrağı açtın kafilelerle,
Nice iller gördük ki sana illik azdır bile.

Yakışmıyor bu gerilik bu durgunluklar niye?
Seni kültür yükseltecek koş güzele, yeniye

Su, su; diye senelerce nicesine sarıldık,
Kanter olduk tarlalarla toprak ile karıldık
Derdimizi kimse duymaz bahtımıza darıldık.

Duyulur mu dilekleri yoksulların dil ile
Bitsin artık Zilelinin çektiği binbir çile.

Rahmi DÖNMEZ

 
Etiketler: RAHMİ, DÖNMEZ’E, ZİLE, SAKARYA, İLK)KULUNDA, ŞEREF, KÖŞESİ, HAZIRLANMALIDIR,
Yorumlar
Haber Yazılımı