Yazı Detayı
18 Ocak 2017 - Çarşamba 13:39 Bu yazı 6323 kez okundu
 
MEHMET YARDIMCI’NIN ŞİİR VE SANATLA 55 YILI
Necdet Kurt
mail@mail.com
 
 

MEHMET YARDIMCI’NIN ŞİİR VE SANATLA 55 YILI

Mehmet Yardımcı Armağanını karıştırırken, ulusal basında, bir şiir olan ilk yazısının Şubat 1962’de Tercüman Gazetesinin İnci ekinde yayımlandığı ifadesi dikkatimi çekti. Yani daha ben doğmadan iki yıl önce. Tam 55 yıl olmuştu. 72 yaşında olmasına rağmen hala durmadan yazıyor, büyük çoğunluğunda birlikte olduğumuz yurt içi ve yurt dışı birçok toplantıya katılıyor,  üretiyor Mehmet Hoca.

55 yıllık sanat hayatına 45 kitap, yüzlerce bildiri, yüzlerce makale sayısız şiir sığdırmıştı.  Halkbilimci, önce yakın çevresinin kültür değerlerini su yüzüne çıkarmalı, onları belgeleyip gelecek kuşaklara aktarmalıdır diyen Yardımcı hoca, kendi çalışma stratejisini bu düstur üzerine oturtmuş, bizlere de örnek olmuştu.

Saim Sakaoğlu’nun Zile Kültür Sanat Dergisi S. 5, Mayıs 2015’te geniş bir biçimde yer verdiği Kronlojik olarak yayınlarına baktığımızda ön sırayı Zile ve Zilelilerle ilgili yazıların aldığı görülmektedir.

Yaşamının her aşamasında cönklerin tozlu sayfalarından Zileli âşıkları su yüzüne çıkarmaya özen göstermiştir. Zefil Necmi’nin şiirlerini, Maşat (Yalınyazı’da bulup 26-28 Ekim 1984’te Konya’da yapılan Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi’nde bildiri olarak sunmasa idi bugün Türk edebiyatı:

            Zefil Necmi dünya bana dar oldu

            Masiva elinden işim zor oldu

            Feryadı figanım ah ü zar oldu

            Saz oldu vücudum tel ne ilazım

diyecek kadar özgün söyleyişlerin âşığı Zefil Necmi’yi bilmeyecekti. Zileli Âşıklar üzerine Cahit Öztelli ve Haşim Nezihi Okay’dan sonra en geniş çalışmayı yapmış olup halen bu çalışmalarını da özveriyle sürdürmektedir.

Tokat’tan sonra gittiği Malatya ve yöresi,  halk kültürü ürünleri önemli yer tutar yayınları arasında. “Malatya Mutfak Kültürü” adlı çalışmanın yanı sıra orijinal kaynağından derleyip kitaplaştırdığı “Malatya Masalları”, Malatya ile ilgili unutulmaz çalışmalarının başında gelir. Hele ilk kez Yardımcı Hoca’nın bulup su yüzüne çıkardığı ve bir bölümünü Kültür Bakanlığının yayımladığı Hekimhanlı Esirî Malatya Âşıklık Geleneğinin mihenk taşıdır. Yayımlanmayan diğer şiirleriyle Esirî Baba’nın yeni bir kitabını yayımlayacak olması Türk halk edebiyatına büyük bir kazanç olacaktır.

Yaşamının her aşamasında Zile’yi her zaman gündemde tutan Yardımcı, bir şiirinde:

            Yardımcı’yı gurbet elde koymayın

            Olur olmaz sözle de uymayın

Kem sözleri sakın ola duymayın

Toprağı da bekler beni Zile’nin

diyecek kadar Zile âşığıdır. İzmir’e yerleştikten sonra da yine Zile başta olmak üzere genel halk kültürü konuları, Alevi Bektaşi edebiyatı, Dış Türk edebiyatları vb. çeşitli konuları ele aldığı görülmektedir. Zile ile ilgili yayınlarını hatırlarsak:

 

 1. Kitaplarda Zile

 2. Yüzyıllar Boyu Zileli Halk Ozanları ( Ank. 1983)

 3. Zileli Fedai  ( Araştırma-Derleme, H. İvgin’le, Ank, 1983)

 4. Zileli Aşık Zefil Necmi ( Araştırma-Derleme, H. İvgin’le ,Ank.1988)

 5. Zileli Âşık Tâlibî (Araştırma-Derleme, İstanbul, 1989)

 6. Zileli Âşık Ceyhunî Ve Diğer Ceyhunîler (H. İvgin’le Ank. 1996)

 7. İz Bırakan Zileli Şairler,(İzmir, 2004)

 8. Âşık Aydın Ali, Hayatı-Sanatı-Şiirleri, (İzmir, 2006)

 9. Zile Şiirleri,(İzmir, 2010)

   

 10. Bildirilerde Zile:

  1. Bilinmeyen Şiirleri ile Zefil Necmi,  Uluslararası Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi,  Konya, 26-28 Ekim l984

  2. Zileli Âşıklarda Dini Motifler,  Türk Tarih ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, Tokat, 2-6 Temmuz l986  

  3. l8.Yüzyıldan Günümüze Zileli Âşıklar Zinciri, VIII. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, l4-l8 Eylül l987

  4. Zile'de Yatır ve Ziyaret Yerleri ve Bunlarla İlgili Menkıbeler, Kültür Bak. Türk Dünyası Eren ve Evliyalar Kongresi, Ankara, 13-16 Ağustos l998

  5. Geleneksel Kültürümüzde Taş, Zile'de Taşlarla İlgili İnanmalar ve Taş Oyunları, Tarihi ve Kültürü İle Zile Sempozyumu, Zile, Ekim 2008, Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu

  6. Edebiyatımızda Âşık Kolları ve Zileli Talibî Kolu, Tarihi ve Kültürü İle II. Zile Sempozyumu, Zile,6-9  Ekim 2011, Bildiriler, s.444-454

  7. Hacı Bektaş’tan Manevi Etki İle Âşıklığa Ulaşan, Mahlas Alan Âşıklar Ve Zileli Âşıkların Dilinde Hacı Bektaş Sevgisi, Zile’nin Bektaşi Kültüründeki Yeri ve Önemi Paneli, 28 Mayıs 2016, Zile

  8. Ahmet Yesevi Hikmetlerinin Anadolu Âşıkları Üzerindeki Etkileri, Hoca Ahmet Yesevî ve Günümüzdeki İzleri Uluslararası Sempozyumu, Türkistan (Yesi) 03-04 Kasım 2016

   

 11. Makale ve Çeşitli Yazılarında Zile:

 12. Zileli Ozanların Bulunmadığı Püsküllüoğlu'nun Antolojisi, Ozanca Aylık Sanat ve Düşün Dergisi, S.6, Kayseri, l970

 13. Sırrı Baba Menkıbesi ve Nurettin Seyfi'nin Âşıklığa Başlama Olayı, Halk Kültürü, S.l, İstanbul, l984

 14. Zile'de Leblebici Esnafı,  Türk Folkloru, S.64, İstanbul, l985

 15. Aşık Nuri Gulamî, Erciyes Kültür Sanat Dergisi, S.lll, Kayseri, l987

 16. Zileli Aşık Ceyhuni, Tokat Kültür Araştırma Dergisi, S.4, Tokat, l99l

 17. Zile'de Söylenen Gelin Kaynana Mânileri, Tokat Kültür Araştırma Dergisi, S.5, Tokat, l992

 18. Zile Âşıklık Geleneğinin Usta Âşıklarından Eminî Düştü, Tarihi ve Kültürü İle II. Zile Sempozyumu, Zile,6-9  Ekim 2011, Bildiriler Kitabı, s.454

 19. Külebi’nin Şiir Dünyası, Zile Kültür Sanat Dergisi, S. 1. Mayıs 2013, s.11-16

 20. Cahit Külebi’nin Hikâye Şiirinde Zile Özeli ve Hikâye Şiirinin Yazılış Öyküsü, Zile Kültür Sanat Dergisi, S. 2.  Ekim 2013,  s. 16-20-467

 21. Geçmişin Sessiz Tanıkları, Zile’de Tahta Minareler, Zile Kültür Sanat Dergisi, S.3.  Mayıs 2014,  s. 72-74

 22. Geleneksel Kültürümüzde Saz ve Zile Kıl Kopuzu, Zile Kültür Sanat Dergisi, S.4.  Ekim 2014,  s. 51-62

 23. Geleneksel Kültürümüzde Kahve Ve Zile’de Kahve Kültürü, Zile Kültür Sanat Dergisi, S.5.  Mayıs 2015,  s. 10-20

 24. Şairlerin Dilinde ve Telinde Zile, Zile Kültür Sanat Dergisi, S.6.  Ekim 2015,  s. 18-25

 25. İlçe Bazında Anadolu’nun En Çok Âşık Yetiştiren Kenti Zile’de Âşıklar, Akra Kültür Sanat Dergisi 2016 (S. 10) İstanbul, S.237-254

 

Çalışmalarının takdir gördüğü, çeşitli yarışmalarda önemli ödüller alarak adından söz ettirdiği de bilinen bir gerçektir. Bu ödüllerin bir bölümünden şu şekilde söz etmek mümkündür.

Türk Folkloruna yaptığı hizmetlerinden dolayı, Folklor Araştırmaları Kurumu’nun 1990 yılı İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne lâyık görülmüştür. 

1966’da Halkevi Hikâye Yazma Birincilik Ödülü, (Garip Amca adlı hikâye ile).

1982’de M.E.B. Öğretmen Konulu Şiir Yarışması İkincilik Ödülü, ( Ben Öğretmenim adlı şiirle)

1985’te Tercüman Gazetesi Büyük Şiir Yarışması İkincilik Ödülü, (Dünya Haritası adlı şiirle)

1985’te Türkülerin Hikâyesi Yazı Yarışması Üçüncülük Ödülü, (Hey Onbeşli türküsünün hikâyesi ile)

1986’da Sabri Akay Şiir Yarışması ikincilik ödülü, (Kömür İşçisi adlı şiirle)

1988’de Yunus Emre Şiir Yarışması birincilik ödülü, (Eskişehir Valiliği- Sevda Çiçeği adlı şiirle)

1993’te Annıversary Fest of Humanıst Internatıonel Şiir Yarışması jüri özel ödülü, (İsveç)

1994’te İznik Şiir Yarışması birincilik ödülü, (İznik adlı şiirle)

1994’te TRT Diyarbakır Radyosu Öğretmen Konulu Şiir Yarışması birincilik ödülü 

1995’te TBMM. 75. Yıl Ulusal Egemenlik Destan Yarışması üçüncülük ödülü (Kurtuluş Savaşı Destanı ile)

2011’de 50. Sanat Yılı Hizmet Ödülü (İst. Zileliler Derneği)

Ekim 2011’de Folklor Edebiyat Dergisi 50. Sanat Yılı Hizmet Ödülü

14 Ocak 2012’de de İstanbul’da Tokat Gündem Gazetesinin 2011 Yılı Tokat’ın En’leri Ödül Türeninde 2011 Yılı En İyi Akademisyen Ödülünü aldı.

 

Eserlerini de şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Sevgi Eylemi,  Şiir - Tokat, 1974

2. Görünüm,  Şiir - Tokat, 1975

3. Kurtuluş Savaşı Destanı, Şiir - Ankara, 1983

4. Yüzyıllar Boyu Zileli Halk Ozanları, Ankara, 1983

5. Zileli Fedai  ( Araştırma-Derleme, Hayrettin İvgin’le), Ankara, 1983

6. Zileli Aşık Zefil Necmi ( Araştırma-Derleme, Hayrettin İvgin’le), Ankara,1988

7. Efsanelerimiz  (Prof. Dr. Cahit Kavcar’la), Malatya, 1988, 1989

8. Zileli Âşık Tâlibî, Araştırma-Derleme, İstanbul, 1989

9. Sevda Çiçeği, Şiir - İstanbul, 1989

10. Prof. Dr. O.  Nedim Tuna Armağanı (Komisyon), Malatya, 1989

11. Malatya Folklor Bibliyografyası, Malatya,1990

12. Halkbilim Ve Edebiyat Yazıları, Malatya, 1993          

13. Kerem İçimde Yandı  Şiir- Malatya, 1993

14.Hekimhan Folkloru, (Prof.Dr.Osman Kazancı İle) Malatya,1993

15. Türkçe'de Seslerle İlgili Kurallar Ve Noktalama İşaretleri, Ankara, 1996

16. Yaşayan Malatya Masalları, Malatya, 1996

17. Zileli Âşık Ceyhunî Ve Diğer Ceyhunîler (Hayrettin İvgin’le), Ankara, 1996

18. Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri - Âşık Şiiri - Tekke Şiiri, Ankara, 1998, 1999,2000,  2002, 2004, 2008 

19. Millî Kültür Araştırmaları - 50. Kültür Ve Sanat Yılında Dr. Mehmet Önder'e Armağan Ankara, 1998

20. Halk Bilimi Ve Edebiyat Araştırmaları, Ankara,1999

21. Türkçenin Ses Özellikleri Yazım Ve NoktalamaAnkara, 1999

22. Destanlar,  Ankara, 1999, 2002,  2007

23. Hekimhanlı Esirî, Ankara, 2000

24. Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı (Hüseyin Tuncer’le), Ankara, 2000

25.Öğretmen Okulları İçin Çocuk Edebiyatı(Hüseyin Tuncer’le) Ankara, 2000

26.Yazılı Anlatım İlkeleri – Ses Ve Şekil Bilgisi, Ankara, 2001

27.Malatya Mutfak Kültürü, (Komisyon) Ankara, 2001

28. Başlangıcından Günümüze Türk Halk Şiiri, Ankara,2002

29. Yunuslama (Şiirler) Ankara, 2002

30. Âşık Edebiyatı Araştırmaları, Ankara, 2003

31. Başlangıçtan Tanzimata Türk Edebiyatı, Ankara, 2003

32. Türk Halk Edebiyatında Nesir, Ankara, 2004

33. İz Bırakan Zileli Şairler,  İzmir, 2004

34. Âşık Aydın Ali,Hayatı-Sanatı-Şiirleri, İzmir, “2006

35. Yazılı Anlatım İlkeleri, Ankara, 2008

36. Edebiyat Tarihi Çerçevesinde Âşık Edebiyatı Araştırmaları, Ankara, 2008

37. Halk Edebiyatında Anlatmaya Dayalı Türler Ve Halk Bilimi, Ankara, 2008

38. Yaşamları, Sanatları ve Şiirlerinin Yorumlarıyla Âşıklarımız, Ankara, 2009

39. Zile Şiirleri, İzmir, 2010

40. Yazma (Şiirle Elli Yıl), Şiirler – Seçki,  Ankara, 2011

41. Anadolu Masalları (Gerçekleşen Rüya), (Prof. Dr. Hasan Kavruk'la), Malatya, 2012

42. Yedi İklim Anadolu'dan Halk Bilimi Yazıları, Ankara, 2012

43. Malatya Masalları, Malatya, 2012

44. Türk Halk Edebiyatında Nesir ve Nazım Nesir Karışık Türler, İzmir, 2013

45. Cahit Külebi, TDK Yay. Ankara, 2015

 

Hakkında Yayımlanan Kitap:

 1. İ. Seçkin Aydın, 50. Sanat Yılında Mehmet Yardımcı'ya Armağan,  İzmir, 2012

   

Hayatta iken hakkında yazılar yazılan, bildiriler sunulan az insan vardır. Bu azlardan biri de Mehmet Yardımcı’dır demek yanlış bir ifade olmaz kanısındayım.

Onun hakkında yazılan yazılara da şöyle bir baktığımızda iç açıcı yazılar önümüze sergilenmektedir. Bunlardan bazıları:

 

 1. Hisar (Aylık Fikir ve Sanat Dergisi),  Mehmet Yardımcı,  Ekim-1972

 2. Dr. Muzaffer Hacıhasanoğlu, Mehmet Yardımcı ve Görünüm Üzerine, Zile Postası (Sanat Sayfası), 24 Kasım 1973

 3. İsa KayacanTanıdığımız Ozanlar - Mehmet YARDIMCI,  Ferman Gazetesi Sanat Sayfası, 8 Ekim 1973

 4. Yahya Akengin, Görünüm, Çağrı Fikir ve Sanat Dergisi, Yıl:19, S.212, Eylül 1975

 5. Yusuf Meral, Mehmet Yardımcı Her Yönüyle Zile, Ank.1986

 6. Kerim Özbekler, Mehmet Yardımcı ve Kurtuluş Savaşı Destanı, Olay Haber, Mayıs 1986

 7. Tahir Kutsi Makal, Mehmet Yardımcı Kimdir, Tarla Kültür Sanat Dergisi, Ekim 1987

 8. Ahmet Tufan Şentürk, Mehmet Yardımcı’nın Şiirlerinden Küçük Bir Buket, Vakit Gazetezi, Sanat Günlüğü Köşesi, 31 Mart 1994, Ankara

 9. Ahmet Tufan Şentürk, Kerem İçimde Yandı Üstüne, Vakit Gazetesi Sanat Günlüğü Köşesi,  Ankara, 10.2.1994

 10. Özlem Fedai,Yunuslama Yahut Gecikmiş Bir Hatırlayış Turnalar, Uluslararası Türk Dili ve Çeviri Dergisi,  KKTC, S.6

 11. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer, Mehmet Yardımcı'nın Şiir Dünyası, Yazma Şiirler, Ürün Yay. Ank. 2011, s. 7-21

 12. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Zileli Bir Bilgin Şair Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Tarihi ve Kültürü ile II. Zile Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 (Bildiriler), İzmir, 2012, s.354-362

 13.  Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, 40 Yıl Önce Lise Öğrencisi Olarak Okuttuğum Mehmet Yardımcı Üzerine Hatıralar, (Sanat ve Kültür Yaşamında Elli Yıl) Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir, 2012, s. 30-40

 14.  Doç. Dr. Özlem Fedaî, Zileli İki Şair: Cahit Külebi ve Mehmet Yardımcı'nın Şiirlerinde Doğa Sevgisi ve Anadolu, Tarihi ve Kültürü ile II. Zile Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 (Bildiriler), İzmir, 2012, s.174-185

 15. Metin Turan, Taşradan Akan Duyarlık, Mehmet Yardımcı'nın Şiirleri Üzerine Bir Deneme, Tarihi ve Kültürü ile II. Zile Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 (Bildiriler), İzmir, 2012, s.412-418

 16. Yrd. Doç. Dr. A. Zeki Güven, Mehmet Yardımcı'nın Şiirlerinde Kadın İmgesi, (Sanat ve Kültür Yaşamında Elli Yıl) Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir, 2012, s. 99-102

 17. Yrd. Doç. Dr. Alparslan Okur, Halk Edebiyatına Adanmış Yarım Asır ve Türkçeye Adanmış Bir Ömür: Mehmet Yardımcı, (Sanat ve Kültür Yaşamında Elli Yıl) Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir, 2012, s.107-113

 18. Yrd. Doç. Dr. İ. Seçkin Aydın, Mehmet Yardımcı ve Halk Şiiri Üzerine, Sanat ve Kültür Yaşamında Elli Yıl) Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir, 2012, s. 128-136

 19. Feyyaz SAĞLAM, Türk Dünyası’nda Zileli Şair-Bilim Adamı Mehmet Yardımcı, Tarihi ve Kültürü ile II. Zile Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 (Bildiriler), İzmir, 2012, s.358-368

 20. Arslan Bayır, Mehmet Yardımcı Şiirleri Üzerine Bir İnceleme Ve Yazma Kitabı İçin Düşünceler, Tarihi ve Kültürü ile II. Zile Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 (Bildiriler), İzmir, 2012, s. 118-131

 21. Doç. Dr. Nevin Akkaya, Mehmet Yardımcı'nın Şiirlerinde Halk Edebiyatı Unsurları,  Tarihi ve Kültürü ile II. Zile Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 (Bildiriler), İzmir, 2012, s.23-28

 22. Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi, Bir Edebiyat Emekçisi Mehmet Yardımcı Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir, 2012, s.46-49

 23. Mehmet Ali Erdin, Kutlanmaya Değer Değerlerimiz Arasında Mehmet Yardımcı, Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir, 2012, s. 49-57

 24. Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya, Dostum Mehmet Yardımcı, Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir, 2012, s.43

 25. Necmettin Eryılmaz, Yardımcı Hoca, Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir, 2012, s.60

 26. Necdet Kurt, Çocukluğumuzdan Bu Güne Yardımcı Hoca, Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir, 2012, s.61-62

 27. Mevlüt Kaplan, Zileli İki Şair Cahit Külebi Ve Mehmet Yardımcı’nın Şiirlerine Yansıyan Yurt Sevgisi,  Tarihi ve Kültürü ile II. Zile Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 (Bildiriler), İzmir, 2012,  s. 272-277

   

TRT Belgesel

Mehmet Yardımcı’nın Sanat Yaşamı Üzerine TRT Belgesel Kanal’da Yayınlanan Ellinci Yıl Söyleşisi

Yapımcı: Ayşegül Sarısoy Aran

Sunucu: Hakan Urgancı

            Katılımcılar:   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer

                                    Yrd. Doç. Dr. Özlem Fedaî

                                    Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya

                                    Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer,  Zile’den İzmir’e Şiirle Diz Dize Elli Yıl (14.06.2011 tarihli TRT Belgesel Canlı Yayınlar Odası Programı’ndaki sohbetten.)

Yrd. Doç. Dr. Özlem Fedai,   “Sevi”nin Vefalısına Vefayla…

Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya,  Şiir Ve Sanatla Elli Yıl

 

Ortaokul yıllarımdan beri tanıdığım Yardımcı Hocanın üretken olduğunu biliyordum. Ama bu yazıyı hazırlayana kadar bu kadar üretken olduğunu fark etmemiştim doğrusu. Hocaya htirmeden zaman zaman, kaynak lazım bahanesiyle çalışmalarını ve yazılarını kendisinden istedim, hangi çalışmaları yaptığını görünce hem öğretmenim olduğu için gururlandım, hem de kendisinin bile birçok çalışmasının adını hatırlayamadığını gördüm. Öyle ki, birlikte 2013 yılında Çorlu’da birlikte yaptığımız “Kul Himmet” ve 2014 yılında Gediz Üniversitesinde yaptığımız “Âşık Veysel” Panellerini unutmuştu. O kadar üretmişti ki, zamanla bazı çalışmalarını hatırlayamaması çok doğaldı. Ben ulaşabildiğim kitaplarını, yazılarını ve çalışmalarını buraya yazdım. Ancak, eminim ki Yardımcı’nın ulaşamadığım daha birçok kıymetli çalışması vardır.  Zile ve Zileliler, Zile için bir ömür adamış olan saygıdeğer Yardımcı Hocamızın kıymetini bilirler mi bilmem. Çok eski bir öğrencisi olarak Hocama bir vefa gereği bunları yazmak geldi içimden. Meslek hayatında 15 yüksek lisans tezi, üç de doktora tezi yaptıran Yardımcı’yı 55. Sanat yılında yürekten kutluyor, esenlikler diliyorum.

 
Etiketler: MEHMET, YARDIMCI’NIN, ŞİİR, VE, SANATLA, 55, YILI,
Yorumlar
Haber Yazılımı