Yazı Detayı
26 Mayıs 2009 - Salı 00:00 Bu yazı 10246 kez okundu
 
ZİLE DE SÜT VE SÜTÇÜLÜK
Abbas Kul
mail@mail.com
 
 

 Keyfimiz yerinde olduğu zamanlarda dudak aralığından bir türkü tuttururuz.Mırıldandığımız şarkımız,türkümüz o gün yaşamakta olduğumuz ruh halimizi yansıtır. Son günlerin popüler türküsü “Kol Bastı” olabilir,Ferdi Ağabey’ veya Orhan Baba’dan damar; Hadise Kızımızın anlamını bilemediğimiz bizi ” Uluslar arası” yarışmada temsil eden şarkısı olabilir.Ama hiç biri değil.! Bu sefer keyfimiz yerin de mi,değil mi sizler karar verebilirsiniz.! Çünkü türkümüz “Süt içtim dilim yandı” diye başlıyor,süt ve hayvancılık üretimi yapan Zileli söylüyor.!
         Hayvansal bir ürün olan sütün ağzı yakması için ısısının yüksek olması gerekir.Ortada ateş yok ısı yok;başka ısılar var.Süt üreticisinin ağzını yakan maliyet, arz, talep ısısı olunca biraz düşünüp neden ve niçinlerini  araştırmamız gerekiyor.Zile de süt ve sütçülük ne anlama geliyor  diye sorduğumuzda “ Bir dokunup bin ah işitirsiniz “ cevaplar yakıcı olur.Sorun hayvan yetiştirmek için seçilen mekandan başlıyor.! Size birileri “ Zile merkezinde kaç tane hayvan ahırı var,yani mahalle aralarında kaç ahır var  ”  şeklinde soru yöneltse kendinizce cevaplar verebilirsiniz.Zile merkezinde tesbiti yapılmış,etrafına pis kokular yayan 300 den fazla ahır var. Bu şekilde sokak arasında hayvan besleyip süt üretenlerin konumları ve hijyenliği tartışılacak bir konu değildir.! Mahalle ve sokak sakinlerinden binlerce şikayet vardır.Bu durumda olan ve mahalle aralarında hayvan besiciliği yapan kimselerle yasaların verdiği ölçüler içinde mücadele yapılmaktadır.Ne kadar başarılı olunmuştur bu tartışılır. Bu konumda olan ve  yaygın biçimde hayvancılık yapan üreticilerin bir bölgede toplanması için çalışmalar yapıldığı bilgisine sahibiz. Bu çalışmaların hızlanması tüm hayvan besicilerinin arzusu olmalıdır.Şehir dışında bu işi yapan üreticilerin bir araya gelme konusunda çekinceleri var.Kendileri için ayrılan mekanın (Güvercinlik Çalı Eteği) uygun olmadığı,yeni maliyetler getireceği,alt yapı ile ilgili beklentileri vb çekinceleri var. Modern şehircilik anlayışı bakımından da sektör birlikteliğinin olması gerektiğinde fikir birliği olduğu kanaati yaygındır.Süt sektöründe “Birlikten kuvvet doğar” sözünün pratiğe dönüştürülememesi en büyük nedendir . Zile de süt üretenlerin rekabet, arz,talep,maliyet,pazarlama bilgi beceri ile ilgili sorunlarının giderilmesi çalışmaları yapan Süt Üreticileri Birliği’nin amacının süt üretenlere tam olarak anlatılıp benimsetilememesidir.Zile Süt Üreticileri Birliği ,
Üyelerine:
    1-Süt üreticilerin için ayrılan devlet desteğinden yaralandırmak
    2-Sütte Pazar oluşmasını sağlamak
    3-Süt hayvancılığının gelişmesi için çalışmalar yapmak
    4-Hayvan yetiştiriciliğinin bilimsel olarak yapılmasını sağlamak
    5-Üretimde rekabet oluşturma,arz ve talep dengesine göre üretim yaptırmak.
    6-Süt ve hayvan besiciliği yapanlar kişi ve kurumları biliçlendirme eğitim ve seminer,gezileri tertiplemek
     7-Süt tüketimini özendirici eğitim çalışmaları yapma.
Bunun gibi bir çok amaçlı bir kuruluştur.Malesef çok üretici Zile Süt Birliği nin çalışmalarından haberdar değil.Zile çevresinde süt üretimi yapan ancak 85 kişi bu kuruluşa üye olmuş durumundadır. Öncelik bu sektörde çalışma yapan üreticilerin eğitilmesi olmalıdır.Bu gün sütün litresinin neden 45 Krş a alındığının üreticiye anlatılamazsa,Süt Birliği aidatı olan 100TL nın neden alındığını,sütün litre başı maliyetinin 70 Krş olduğunu,bu sektör maliyetinin %70 ni yem giderlerinin oluşturduğu tam anlatılamazsa birliktelik sağlanması zor görünmektedir.Bir torba süt yeminin  32,5 TL olduğu ortamda maliyetleri nasıl düşürebiliriz gibi bilgiler bıkmadan usanmadan anlatılmalı ve süt üreticisi birlik çatısı altına alınmalıdır.Süt Litre fiyatının 1 TL olmasını üretici kendi hesaplarına göre dile getiriyor.Market raflarında 250 cl sütün 60 Krş olduğunun kıyaslamasını yapıyor.Gerek arz ve talep,gerek fiyat dengesinin birlikte olunursa sağlanacağı konusu üreticiye anlatılamamıştır.Sütün üretimi, toplanma,pazarlanması tek elden birlikçe yapılırsa rekabet gücünün artacağı ve fiyatta dengenin sağlanacağı üreticiye anlatılmalı uygulamalarla ilgili örnekleri gösterilmelidir.Yönetim,denetim de kayırımcılık ve siyasi görüşlerin ön plana çıkarıldığı düşüncelerden uzak durulmalıdır. Süt üreticiliğinin sorunlarını gündemde tutmak açısından sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içine girmelidir.Zile Süt Birliği üreticilerin çalışma,üretim ortamlarını tanıtmak için inceleme gezi çalışmalar yapmalıdır.Bu konuda eğitim kurumları ile iş birliği yapmalıdır.
            Süt ve hayvan besiciliği yapan üreticilere devlet desteği kendi ürettikleri yemlerde olmaktadır.Zile de bu işle ilgili üretim yapan kişiler ürettikleri mısır ve fiğ bitkisinden devlet desteği almaktadırlar.Zile çevresinde süt ve hayvan besiciliği yapanlar maliyetleri düşürmek amaçlı olarak kendi arazilerinin içinde üretim yapmaktadırlar.Bu durum
Besici ve süt üreticiler için ayrılan Güvercinlik Çalı mevkisine gitmek te gönüllü görünmemelerinin sebeplerindendir. Zile Süt Birliği kendi çapında bir şeyler yapma gayreti içinde.Yapılan çalışmalar yeterli mi.! Bu çalışmalardan Zile halkı haberdar mı? Hayır..! Tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vermelidir.Yerel basın ile işbirliği yapılmalıdır.Yapılacak etkinliklerde stantlar açmalıdır. Süt ve hayvan üretimi konulu yarışmalar yapmalıdır. Zile de üretilen sütlerin okullarda tüketilmesi için yerel yönetimlerle iş birliği içine girilmelidir. Belli bir yaşın üzerinde olanlar hatırlarlar.! Bizlere Amerikan Süt Tozundan yapılan sütleri içirdiler.Aynı şey bizlerde yapmayalım.Şimdi Süt tozu yok ama kola var. Amerikan kolasının yerine kendi ürettiğimiz Zile’mizin sütünü içirtelim.Bu talebimizin gerçekleşmesi üreten,tüketen işbirliği ile olur.Bu sağlandığı zaman sütten dilimizde,kilimimiz de yanmaz…
Abbas Kul

 
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı