Yazı Detayı
14 Temmuz 2008 - Pazartesi 00:00 Bu yazı 22342 kez okundu
 
ZİLE ve ÖNCELİKLER
Yrd. Doç. Dr.Teoman Duman
mail@mail.com
 
 

Eğitim; bir alan olarak ve bir sektör olarak, Zile açısından birinci öncelikli konudur.Yazıma başlamadan önce, yayın hayatına yeni başlayan dergimizi çıkaran ekibi kutluyor ve başarılar diliyorum. Yazımın başlığını "Zile ve Öncelikleri" seçmemdeki amacım; Zile'ye önceliklerini hatırlatmak ve geleceğin planlanmasının önemine vurgu yapmaktır. Yaklaşık dörtyıldır Zile'de yüksekokul müdürü ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Zaman içerisinde, Zile ve öncelikleri hakkında, aklımızda bazı fikirler şekillenmeye başladı. Bu öncelikleri, zaman zaman tanıdıklarla farklı ortamlarda paylaşıyoruz. Ancak bu paylaşımın yazı ile olması, konunun toplumla birlikte değerlendirmesi bakımından önem arz ediyor.

"Öncelikler" demekle neyi kastediyorum? Neden "öncelikler" ifadesini kullanıyorum? Kısaca, bu ifadeyi kullanmamın nedeni, günümüzde artık planlı gelişmenin sağlanabilmesi için, kaynakların sarf edileceği konularda önceliklerin belirlenmesinin şart olmasıdır. Modern işletmecilik kapsamında önceliklerin belirlenmesinin amacı; ürününüz, işletmeniz, iliniz, ilçeniz, bölgeniz, ülkeniz veya hakkında planlama yapacağınız konu ile ilgili, rakipleriniz karşısında güçlü ve zayıf yanlarınızın belirlenmesi ve bu güçlü ve zayıf yanlardan yola çıkarak, önünüze çıkabilecek fırsatların yakalanmasıdır. Güçlü ve zayıf yanlarınız size, önceliklerinizi belirmede yardımcı olur. Zaman dâhil, bütün kaynaklar kısıtlı olduğuna göre, öncelikler iyi belirlenmeli ve kaynaklar doğru yere harcanmalıdır. Bu noktada aklımıza gelen soru şu olmaktadır? Zile'nin güçlü ve zayıf yanları nelerdir? Bununla bağlantılı olarak, Zile'de bundan sonra öncelik verilmesi gereken konular nelerdir? Sanırım birçok kişi, bu sorulara benzer yanıtlar verecektir. Tarım, sanayi, eğitim, kültür ve turizm. Bu konuların Zile açısından ne derece öncelikli olduğu ve ilçenin geleceğinin planlanmasında, önceliğin nerelere verilmesi gerektiği, aslında bir bilimsel araştırma konusudur. Ancak bu yazıda amacım, bu öncelikleri kısaca tartışmaya açarak, kendi düşüncelerimi açıklamaktır.

İlk bakışta Zile bir tarım memleketidir. Tabii ki Zile'de temel geçim kaynağı tarımdır. Tarım sektörü ile ilgili merkezi ve yerel ölçekte çok sayıda çalışmalar bulunmaktadır. Tarım sektörü, çıkmazları ve projeleri ile buradaki kapsamın dışındadır. Burada şu kadarını söylemekte fayda vardır. Tarım Anadolu için her zaman en öncelikli konudur ve diğer konuların dışında ele alınmalıdır.

İkinci konu sanayi konusudur. Sanayi birçok kişi açısından Zile için öncelikli konulardan birisi olarak düşünülebilir ancak, bu konu bence eğitim, kültür ve turizmden daha öncelikli bir konu değildir. Burada sözümün yanlış anlaşılmaması için, şunu belirtmekte fayda vardır. Öncelikli olmamak, önemli olmamak anlamına gelmez. Öncelikli olmak, "en kısa sürede ele alınması ve planlanması gereken konu" anlamındadır. Dolayısıyla sanayi sektörünün kısa zamanda Zile'ye getirecekleri; eğitim, kültür ve turizmin getireceklerinden fazla değildir. Diğer bir ifade ile, eğitim, kültür ve turizmin canlanması, arkasından sanayi sektörünü canlandıracaktır. Aksine, sanayiye verilen öncelik, ilçeye zaman kaybettirecektir. Sanayi yatırımları ağır ve uzun zamanlı yatırımlardır. Buradan hareketle, bana göre Zile'de öncelik verilmesi gereken konuları eğitim, kültür ve turizm olarak sıralamamız mümkündür.

Zile ve Eğitim

Eğitim, bir alan olarak ve bir sektör olarak, Zile açısından birinci öncelikli konudur. Bu yorumumun en önemli, nedeni ilçenin bulunduğu konumun, öğretmenlerin ve öğrencilerin tercihi bakımından öncelikli olmasıdır. Zile'de şu anda yapımı devam eden Turizm Yüksekokulu inşaatı ve planı yapılan Anadolu lisesi inşaatı, ilçede kısa zamanda önemli bir hareketlilik sağlayabilecektir.Turizm Yüksekokulu Uygulama Oteli ile birlikte çok sayıda seçkin konuğu ağırlayacak ve ilçeye yeni yatırımların gelmesini sağlayacaktır. Eğitim veren ve alan kişiler, ilçenin nezih görünümü ve gelişimine katkı verecekler ve ilçede ortaya çıkan nüfus kaybını tersine çevirebileceklerdir. Bu bakımdan, ilçede yeni eğitim binalarının yapılması ve yeni okulların açılması, öncelikli bir konudur. Bu konu ile ilgili en öncelikli konu, öğretmenlerin konut sorunlarının çözülmesi için gereken planlamaların yapılması ve yeni okul binaları için girişimlerin yapılmasıdır. Dinçerler Ailesi gibi, ilçede yeni bağışlar yapacak kişilerin yatırımı, bu alana yönlendirilmelidir. Zile'de eğitim konusu ile ilgili söylenecek çok söz olmasına rağmen, burada belirteceğim son konu, üniversite kampusu ile Zile arasındaki yolun ıslahının yapılarak, bu bölgede gençlerin spor yapabilecekleri, yürüyebilecekleri alanlar oluşturmaktır. Bu bölgenin modern bir yaşam alanına dönüştürülmesi, ilçenin imajının değişmesi ve yeni yatırımlar için önemli bir gösterge olacaktır.

Zile, Kültür ve Turizm:

Zile'de üzerinde durulması gereken ikinci konu, kültür ve turizm konusudur. Kültür, tarih ve turizm farklı konular gibi dursa da, bu konular Zile için aynı başlık altında değerlendirilmesi gereken bir konudur. Zile'nin tarihi ve kültürel zenginliğini burada açıklamaya gerek olmadığını düşünüyorum. En kısa ifade ile, Zile'nin kültürel ve tarihsel zenginlik bakımdan bırakın çevre yerleşimleri,Türkiye'de gözde yerlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, bu tarihsel ve kültürel zenginlik en kısa zamanda ilçenin ekonomik gelişiminde itici güç olan bir konuma getirilmelidir.

Bu konu ile ilgili, Zile Belediyesinin ve diğer kurumların çalışmaları vardır. Ancak bu çalışmalar, kısa zamanlı ve münferit çalışmalar olarak kalmaktadır. Bu konuda, ilçede planlı çalışmalar bulunmamaktadır. Bu konu, ilçede uzun zamandır bir tartışma konusudur. Ancak, gerekli planlar yapılmadan tartışmalar sonuç vermemektedir. Plandan kastım, bir "yol haritası"dır. Uzmanların önderliğinde ve profesyonel kuruluşların işbirliği ile, Zile'de turizmin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Kültür ve turizmin ilçede geliştirilmesi demek, ne anlama gelmektedir? En kısa ifadelerle, ilçeye, ilçenin tarihini ve kültürünü tanıma amaçlı olarak insanların gelmesi, burada konaklamaları, alışveriş yapmaları ve dönüşlerinde ilçeyi yeni ziyaretçilere tanıtmalarıdır. İlçenin bu yönden gelişmesi, zamanla "marka kent" olmasına neden olacak ve bu da tarım ve sanayi gibi diğer sektörlerin ilçede gelişmesine yol açacaktır.

Daha önce belirttiğim gibi, yazıda belirtilen konular, ilçede uzun zamandır tartışma konusudur. Bu tartışmaların sonucunda, ilçede konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları oluşmakta ve halkta önemli ölçüde bilinçlenme ortaya çıkmaktadır. İlçedeki nüfus kaybına ve gerilemeye rağmen, ilçenin geleceği hakkında olumlu düşünen insan sayısı çok fazladır. İlçede eksik olan tek konu, önceliklerin belirlenerek bir plan dâhilinde ilçenin gelişiminin sağlanmasıdır. İlçenin bence, birinci önceliği olan eğitim konusuna yatırım yapan ve yalnızca Zile ve Tokat'a değil, bütün ülkeye büyük bir hizmet getiren, Şerafettin ve Cemalettin Dinçer kardeşleri ve ailelerini de burada minnetle anmak bizim görevimizdir.

Zile Dinçerler Turizm Yüksekokulu:

Yazımın son kısmında, Yüksekokulumuzla ilgili bazı projelerden bahsetmek istiyorum. Yüksekokulumuz, dört yıllık lisans eğitimi veren bir üniversite birimidir. Herhangi bir işletme fakültesinden hiçbir farkı yoktur. Hatta daha güçlü yönleri vardır. Yüksekokulumuz, birçok işletme bölümünden daha yüksek puanlarla öğrenci almaktadır. Kısa zamanda yüksekokulumuzda yeni bölümler açılacak, yüksek lisans programı açılacak ve öğrenci sayısı artacaktır. Bu vesile ile yüksekokulumuzun bazı projelerini burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öğrenciler için yeni yurtlar: Yüksekokulumuzda ve meslek yüksek okulunda öğrenci sayısı hızla artacağına göre, öğrenciler için yeni yurtlara ihtiyaç vardır. Genelde ilk yıl gelen öğrenciler yurtta kalmasına rağmen, sonraki yıllarda ev kiralama yoluna gitmektedirler. Bu açıdan ilçedeki konut planlaması
yeniden değerlendirilmelidir.Öğrenciler ve öğretim elemanları için sosyal alanlar ve kapalı spor salonu: İlçenin öğrenci ve öğretim elemanı çekebilmesi için, kampus alanında sosyal alanlarve birkapalı spor salonu oluşturulmalıdır. Bu konu, üniversite rektörlüğümüzün değerlendirmesi gereken bir konudur.

Kültür Evi:

* Turizm Yüksekokulu Uygulama Oteli ziyaretçileri nin ilçeye yapacakları ziyaretlerde, ilçenin tanıtımının sağlanması,

* İlçedeki yüksek okullardan mezun olan öğrencilerin ilçe ile olan irtibatlarının sağlanması amacıyla, bir mezunlar derneği yeri olarak kullanılması,

* Yeni gelen öğrencilerin ilçede karşılanması ve yönlendirilmesinin sağlanması,

* ve yüksekokul çalışanlarının ilçe ile olan irtibatının sağlanması amaçlarıyla, tarihi bir evin kültür evi olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu konuda, ilçede kullanmadığı evini, üniversiteye uzun süreli olarak tahsis edebilecek hayırseverler, yüksekokul ile irtibata geçebilirler.

Kültürel Eşya Bağışı: Dinçerler Ailesinin yaptığı yüksekokul binasını, bir "Zile Kültür Müzesi"ne dönüştürmek amacı ile, halkın kaybolmasını istemediği eşyalarını yüksekokula bağışlaması ve bu eşyaların yüksekokulda sergilenmesi sağlanabilir. Bu düşüncede olan halkımız, yüksekokulumuzla irtibata geçebilirler. Kitap bağışı: Yapılacak yeni bağışlarla, Kocaman Ailesi tarafından yüksekokulumuzda oluşturulan
kütüphanedeki kitap sayısının artırılması ve kütüp hanenin yeni yerinde kapasitesinin artırılması sağlanmalıdır. Bu konunun ayrıntıları, kısa zaman sonra halkımızla paylaşılacaktır.

6.15-22 Nisan 2008Turizm Haftası: Yüksekokulumuz tarafından hazırlanan turizm haftası etkinliklerine halkımızın katılarak, ilçede canlılığın sağlanması. Bu vesile ile dergimize tekrar başarılar diliyor benzer çalışmaların ilçeye kazandırılmasını ümit ediyorum.

 

 

 
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
Haber Yazılımı