Haber Detayı
17 Mart 2009 - Salı 00:00 Bu haber 18371 kez okundu
 
TARİHİ ve KÜLTÜRÜ İLE ZİLE SEMPOZYUMU SONA ERDİ.
ZİLE HABERLERİ Haberi
TARİHİ ve KÜLTÜRÜ İLE ZİLE SEMPOZYUMU SONA ERDİ.

Zile Belediyesinin  düzenlediği  "TARİHİ VE KÜLTÜRÜ İLE ZİLE SEMPOZYUMU"  sona erdi.  9 Ekim de başlayan sempozyum üç gün sürdü. Zile'nin gün ışığına çıkmamış tarih, kültür ve edebi değerlerini ortaya çıkarmak amacını taşıyan  Sempozyuma  Profesörler, Öğretim üyeleri, Araştırmacı ve  tarihçilerden oluşan  konusunda uzman 42 değerli bilim adamı  katıldı. Zile Belediye Başkanı Murat AYVALIOĞLU ” Türkiye’nin bir çok üniversitesinden konularında duayen olmuş hocaları Zile’mize davet ettik. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olan Zile ile ilgili bilimsel makalelerini bu sempozyumda kamuoyuna sundular. Bu Zile için önemli bir dönüm noktasıdır, Katkıda bulunan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Sempozyum komitesi basın sözcüsü Araştırmacı yazar Bekir ALTINDAL da” Bu sempozyum Zile için çok önemli tarihi bir olaydır. Zile ye ait olup çalınan veya başka bölgelerin üstlendiği, türküler, deyişler, ozanlar, önemli tarihi olaylar ve kültürel değerler bilim adamlarınca araştırılmış ve bu sempozyumla kayıt altına alınmıştır. Bazı tarihi olaylar vardır ki Zile’nin kaderini olumsuz olarak etkilemiştir. Bunların Zile ile ilgili olmadığı da bu sempozyumda açıklanmıştır. Sempozyumdaki bildiriler de daha sonra kitap olarak yayınlanacaktır” dedi. Üç gün süren Sempozyum boyunca çoğu zaman Zilelilerin ilgisizliği yüzünden boş kalan koltuklar okullardan getirilen öğrenciler ile bir nebze olsun doldurulmaya çalışıldı. Sempozyum sonunda Zile Belediye Başkanlığı ile Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği'nin müştereken düzenledikleri "Mustafa Necati Sepetçioğlu Sanat Ve Edebiyat yarışmasında derece alanların Ödülleri de törenle sahiplerine verildi. Tarihi ve kültürü ile Zile sempozyumuna Katılan bilim adamları, üniversite öğretim görevlileri, Profesör, Araştırmacı ve katılımcılara Zile Belediyesi tarafından plaket ve hediyeler sunulmasından sonra sempozyum sona erdi. TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ZİLE" SEMPOZYUMU BİLDİRİ KONULARI * Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU- Zile Âşıklık Geleneğinin Türk Âşıklık Geleneği İçindeki Yeri* Dr. Halil ATILGAN-  Zile Türkü Sözlerinde Edebi Estetik, Söz Yanlışlıkları ve Haksız Sahiplenmeler* Prof. Dr. Cengiz ERUZUN – Zile’nin Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Korunması* Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT  (Nesrin Özsait) Arkeolojik Veriler Işığı Altında Zile Tarihi* Yrd. Doç.Dr. Teoman Tekkökoğlu-Koruma Olgusuve Zile’nin Doğal ve Tarihî Mirası* Öğr. Grv. Rahmi Şeyhoğlu, Şehirlilik, mahalleler ve Zile’de Mahalle Kültürü (Slayt gösterimli) * Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK- Elikli Tekkesi (Zeynel Abidin) Hakkında Anlatılan Efsaneler Üzerine Bir Değerlendirme* Prof. Dr. Erman ARTUN -Destan Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Tâlibî’nin Yeri* Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI-Geleneksel Kültürümüzde Taş ve Zile’de Taşlarla İlgili İnanmalar, Uygulamalar ve Oyunlar*  Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKKAYA – Zile’de Bulunan Bir Şiir Mecmuası* Prof. Dr. Münir ATALAR-  Zile Medreseleri ve Zile’de Yetişen İlim Adamları Üzerine Genel Bir Değerlendirme* Öğr. Gör. Dr. Özlem FEDAİ- Zile’nin Yetiştirdiği Yazar M. N. Sepetçioğlu’nun Öykülerinde Toprağının Sesi* Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER-Oyun Yazarı Olarak Mustafa Necati Sepetçioğlu Rolü* Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN- Cahit Külebi’nin Şiir Dili* Metin TURAN- Zile’nin Yetiştirdiği Memleket Şairi Cahit Külebi* M. Ufuk MİSTEPE- Milât Öncesi Zile * Prof. Dr. İlhan GENÇ- Zileli Muharrem Efendi ve Etkileri* Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE- Zile’nin Maneviyat Güneşi: Kara Şems ve Takipçileri* Doç. Dr. Adem TUTAR- 19. Yüzyılın Sonlarında Zile’nin Dinî ve Sosyal Yapısı* Dr. Yüksel GÖZTEPE- Aslen Zileli Olan Şemseddin Ahmed es-Sivasî’nin Marifetü’nnefs Anlayışı * Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR-Zile’nin Coğrafî Potansiyeli ve Sürdürülebilir Kalkınmadaki* Ayşegül Sarısoy ARAN – Zile’de Basın Yayın * Nurhan GİRGEÇ-Zile Panayırının Halk Bilimi Açısından İncelenmesi* Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA- Şemseddin Sivasî’nin Mevlid-i Nebi Adlı Eserinin Yeni Bir Nüshası* Ahmet DİVRİKLİOĞLU- Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında Adı Efsaneleşen Dört Kahraman* Bekir Altındal –Zile’nin Sembolü Kale ve Saat Kulesi * Yrd. Doç.  Dr. Ramazan ÇİFTLİKÇİ-M. N. Sepetçioğlu’nun Roman Dünyası* Öğr. Gör. Dr. İ. Seçkin AYDIN- Zileli Âşık Ceyhunî’nin Emrah Kolundaki Yeri ve Önemi* Dr. Yaşar KALAFAT- Zile Yöresi Örnekleri İle Türk Kültürü Halkalarında Demir İnancı* Kâmil ŞAHİN- Danişmendliler Döneminde Zile ve Zileli Şeyh İdris Efendi’nin Selçuklu Dönemi Vakfiyesi* Prof. Dr. Metin EKİCİ- Türk Kültüründe Zile Efsaneleri. * Dr. Zafer KIZIKLI- Zileli Ali Çelebi Vakfiyesi’nin Dil ve Üslûp Analizi* Kutlu ÖZEN- Çakırcalı Köyünde Görgü Cemi* Cahit KOÇÇOBAN- Zile’de Hattat Emin Geleneği * Yahya AKSOY-Yerel Etkinliklerin Sosyo- Kültürel Boyutları ve Zile* Prof. Dr. Öcal OĞUZ – Âşık Sanatı  ve Zile Panayırı* İbrahim TÜZER- Zileli Âşık Sadık Doğanay’ın Yitmeyen Kendilik Çağrısı ya da “Vay Dünya Dünya Yalansın Dünya”* Necdet KURT-  Yaşayan Zileli Âşıklar Hakkında Bir Değerlendirme*Emin ULU-Zile’de Tekke ve Zaviyeler sempozyumdan resimler:  http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı